Til læreren

Frilæsning i skolen

Det fremgår tydeligt af fagformålet for dansk, at målet med læsning, ud over at udvikle gode læsekompetencer, er at udvikle elevens læseglæde og kvalificere dennes indsigt i litteratur og fagtekster. Det sker bl.a. gennem et godt læsemiljø på skolen, der rummer læsning hver dag.

Gode daglige læserutiner kan med fordel udvikles i tæt samarbejde med det Pædagogiske Læringscenter, der gennem vejledning opmuntrer eleverne til selvstændig læsning.

En måde at gøre det på kunne være gennem større eller mindre læsekurser for hele klassen eller årgangen. Rammen kan fx være en periode på 3-4 uger med en lektions daglig læsning i klassen. Der skal være mange tekster til rådighed af forskellig sværhedsgrad, og en god blanding af skønlitterære bøger og fagbøger. Gode læsefærdigheder består både af afkodningskompetencer og læseforståelseskompetencer. Derfor anbefaler vi, at elevenerne arbejder med opgaver til bøgerne.

Gratis opgaver

På denne side finder du gratis forståelsesopgaver til alle Alineas frilæsningsbøger i serierne Læseklub og Fagklub. Bøgerne spænder bredt inden for emner, sværhedsgrad og genre. Opgaverne er lavet, så de er nemme og overskuelige at gå til for eleven. Og du finde facitlister til alle opgaverne nederst på denne side.

Læringsmål

Siden lever op til Fælles Mål. Der er læringsmål og tegn på læring med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmål efter 2., 4., 6. og 9. klasse, så det er nemt at tage med over i den læringsplatform du arbejder med.

Print eller udfyld digitalt

Alle opgaverne på dette site kan enten printes ud eller udfyldes digitalt.