tuf_er_raa_tilsideTuf er en hund, han er et år. Tuf er rå, og så kan han gå på to ben – men kan han fange katten Søf?