ti_aal_og_en_taa_tilsideBo og Tim fanger ål i åen. De fanger dem med Bo’s tå. De fanger 10 ål, dem vil de bytte til is.