sam_et_lam_tilsideSam bor i et hus med sin mor og far, en ko og en so. Sam er sur, så han går ud for at se de to lam og et får, der får hø.