pi_er_100_aar_tilsidePi er en fe. Hun kan både være 6 år og 100 år. Jo er 10 år. Han kan både være en ko og en dreng.