loeb_tuf_tilsideTuf er med på tur. Han løber om kap med katten Søf ned til søen. Hvem kommer først?