fifi_en_abe_til_sideLulu er 7 år. Hun vil spille ludo med Fifi. Fifi er en abe. Kan Lulu slå en abe i ludo?