fif_er_en_fe_tilsideFif er en fin fe. Hun er gul som en sol. Jon er også en fe, men han er ikke rar. Jon er sur, bare Fif ikke får tæv! Hun løber hen til mor.