askbobof indhold
Her er Ask, Bo og Bøf.
Ask er rå.
Bo er en la-ma.
En sø-la-ma.
Bøf er fin.
En fin ma-tros.
Vuf, vuf.