denkoldekrig_300x430Dette er en flergangsbog, der kan bruges som et supplement til undervisningen og er henvendt til de trænede læsere i udskolingen.

Den kolde krig afrunder en krigs-triologi skrevet af historiker og forfatter, Søren Hemmingsen, der tidligere har lavet 1. verdenskrig og 2. verdenskrig i samme serie.

Den kolde krig forsætter, hvor 2. verdenskrig slap og omhandler nogle af periodens største militærstrategiske og storpolitiske konflikter, der flere gange var ved at sende de to supermagter USA og Sovjet ud i en altødelæggende atomkrig. Her skrevet i et sprog, så læserne føler sig taget i hånden, og understøttet af mange flotte billeder.

Bogen giver et godt overblik over Den kolde krigs forløb, fra den startede i 1945 til Berlin murens fald i 1989.

Sort Fagklub

Den kolde krig er oplagt til frilæsning for de læsere, som elsker faglitteratur. Bogen er bygget op som en eksemplarisk fagbog med indholdsfortegnelse, overblik og stikordsregister. Der findes flere sammenlignelige titler i samme serie.